Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.  
Gratis verzending* (boven de 75 euro)
voor 18:00 besteld morgen in huis*
makkelijk te bereiken via Whatsapp

Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Algemeen
1.1 Styled by ARP. hierna te noemen BY ARP. is de verkopende partij.
1.2 De koper hierna te noemen klant is de kopende partij.
1.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen BY ARP. en de klant.
1.4 De voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkopen in onze winkel.
1.5 BY ARP. heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.6 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant akkoord te gaan met de algemene verkoop-,leverings- en betalingsvoorwaarden van BY ARP.

Artikel 2 Prijzen en Aanbiedingen
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en worden bij het plaatsen van een bestelling  aan het totaalbedrag toegevoegd.
2.2 BY ARP. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

Artikel 3 Betaling
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. De klant kan hier kiezen uit on- als off-line betaalmethoden. Voor on-line betalingen worden met uitzondering van AfterPay geen kosten berekend.
3.1.1 iDeal: De klant kan via telebankieren bij de ABN AMRO, Fortis, ING, Postbank, Rabobank en SNS bank via de vertrouwde betaalomgeving on-line de betaling regelen. BY ARP. en de klant ontvangen gelijk een melding van succesvolle betaling en BY ARP. zal binnen 1 werkdag de bestelling afhandelen.
3.1.2 AfterPay. De klant kan via AfterPay de bestelling achteraf met digitale acceptgiro betalen. AfterPay neemt  na bestelling en acceptatie de afhandeling met betalen van ons over.
3.1.3.Paypal. Via Paypal kunt u met creditkaart betalen.
3.1.4 Betaling vooruit (overboeking) via overboeking per bank of giro. Betaling dient binnen 5 dagen te geschieden aan BY ARP. , waarna de bestelling zal worden verzonden.
3.1.5 Door middel van verzilvering van een cadeau of tegoedbon uitgegeven door BY ARP. . Via www.byarp.nl dient de klant aan te geven dat hij/zij een tegoed en/of cadeaubon wenst in te leveren. Na akkoord zal BY ARP. de klant z.s.m. op de hoogte stellen van het nieuwe factuurbedrag. Zodra het resterende bedrag door BY ARP. is ontvangen zal deze voor verzending zorgdragen.
3.2. Wanneer de betaling niet binnen 5 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

Artikel 4 Verzendkosten
4.1 De verzendkosten voor verzendingen worden gemeld bij de orderafhandeling. Voor verzendingen buiten Nederland gelden andere tarieven. Deze zijn wanneer ze niet gemeld zijn  opvraagbaar.via contact.
4.2 Bij ruilen of retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant.
4.3 Bij een eerste ruiling zijn de verzendkosten, met uitzondering van artikelen met kortingen, voor rekening van BY ARP. Bij meerdere ruilingen worden altijd verzendkosten in rekening gebracht.
4.4 BY ARP. kan meerdere bestellingen ook samen versturen. De klant dient de factuurnummers van de samen te versturen bestellingen per mail aan ons door te geven. BY ARP. stuurt vervolgens een bevestiging per e-mail voor akkoord met het nieuwe totaalbedrag waarbij de verzendkosten in mindering zijn gebracht.

Artikel 5 Levering
5.1 BY ARP. besteedt het afleveren van de bestellingen uit aan PostNL.
Bestellingen worden via PakketPost van PostNL verzonden en zijn traceerbaar via de Track & Trace service van PostNL. Enkele bestellingen worden met enveloppe post door PostNL afgeleverd.
5.2 BY ARP. streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur, na ontvangst van de betaling te versturen.
5.3 BY ARP. zal al het mogelijke doen om betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgeleverd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.
5.4 BY ARP. heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.5 BY ARP. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woon- of afleveradres.

Artikel 6 Annuleren 
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verzonden. Je kunt deze annulering doorgeven via contact van www.byarp.nl met vermelding van de bestelling nr. of telefonisch op 023-5282840.
6.2 Betaalde bestellingen die binnen 24 uur worden geannuleerd en die nog niet zijn verzonden zullen door BY ARP. binnen 14 dagen aan de klant worden terugbetaald.
6.3 Betaalde bestelling die worden geannuleerd binnen 24 uur en die reeds zijn verzonden kunnen alleen nog worden aangemeld als retouren ( zie artikel 7).

Artikel 7 Ruilen en Retourneren
7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
7.2 De portokosten net als het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
7.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
• Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn is de koop een feit en kunnen wij geen retour meer aanvaarden.
• Je dient de retourzending vooraf aan te melden via onze klantenservice. Na akkoord van BY ARP. krijgt u een retour nummer, deze moet worden vermeld en duidenlijk te zien zijn. Wij nemen geen retouren aan zonder retour nummer.
• De goederen dienen in originele staat, zoals wij dat geleverd hebben, te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
7.4 Het retourformulier dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending.
7.5 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.
7.6 Bij retourneren zal het retourbedrag (excl. verzendkosten) binnen 14 dagen aan de klant worden overgemaakt op het door de klant opgegeven rekeningnummer.
7.7 Aangemelde retourzendingen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het afleveradres van BY ARP. worden aangeboden, niet aangemelde en artikelen die na deze 14 dagen worden aangeboden worden door BY ARP. niet geaccepteerd
7.8 Onder ruilingen verstaan wij een ruiling voor  dezelfde producten met andere maten of kleuren,. indien niet aanwezig  produkten van gelijkwaardige prijs.
7.9 Wij nemen geen etenswaren of sieraden retour.

Artikel 8 Voorraad
8.1 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel gelijktijdig door een winkel,- internetklant is gekocht en om die reden niet meer op voorraad is. De klant wordt hiervan door BY ARP. z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 9 Garantie en Aansprakelijkheid
9.1 BY ARP. doet er alles aan dat de geleverde artikelen voldoen aan de eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
9.2 De garantie van de geleverde artikelen geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. Voor ritsen van jassen en schoenen geldt een garantie van 3 maanden. De garantie gaat in op de dag van aflevering.
9.3 Indien de geleverde artikelen niet voldoen aan deze eisen en normen en gebreken vertonen, zal de klant binnen redelijke termijn na ontvangst BY ARP. daarvan op de hoogte stellen. BY ARP. zal in overleg met de klant zorgdragen voor vervanging of herstel. Indien de door BY ARP. te beoordelen gebreken gegrond zijn komen de verzendkosten van het artikel voor rekening van BY ARP. Mocht er geen vervangend artikel naar wens voorradig zijn dan wordt er ten allen tijde een tegoedbon aangemaakt.
9.4 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de klant zonder schriftelijke toestemming van BY ARP. wijzigingen heeft aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
9.5 De kleding dient gewassen te worden volgens de kledingvoorschriften in het artikel, indien de klant heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode dan zal te allen tijde de klacht ongegrond worden verklaard en de garantie komen te vervallen.
BY ARP. zal er alles aan doen de klacht in overleg met de klant op te lossen.

Artikel 10 Privacy Statement 
10.1 BY ARP. respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de verwerking van je gegevens. Je hebt bij ons altijd de mogelijkheid je eigen gegevens te laten wijzigen of laten verwijderen.
10.2 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor werkzaamheden van BY ARP. en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

 

 

Adresgegevens:

STYLED BY ARP.
Binnenweg 85a
2101 JD Heemstede
GOOGLE MAPS

Tel.  023-5 28 28 40

Overige gegevens:
 

KVK nummer:         34103937 te Amsterdam
BTW nummer:        NL1860.26.559B01
IBAN nummer:        NL25RABO0195249062
Swift adres (BIC):   RABONL2U

 

zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp icon-tiktok